admin

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมากับหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • Home
  • เรื่อง

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้ดำเนินการประสาน ติดตาม และนิเทศ การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 โดยได้ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมากับหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จากนั้นได้สำรวจแหล่งศิลปกรรม ในพื้นที่ ได้แก่ ย่านชุมชนเก่าสู้ศึก สถานีรถไฟหัวหิน และพลับพลาที่ประทับ รวมทั้งแหล่งธรรมชาติณ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอ

TAGS
เรื่องล่าสุด