admin

โครงการศึกษาดูงานแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

  • Home
  • เรื่อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นผู้บรรยายประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่และการอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อันควรอนุรักษ์ (ตามเส้นทาง คลองบางกอกน้อย – คลองชักพระ – คลองบางขุนศรี – คลองบางกอกใหญ่) ต่อจากนั้นเป็นการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เข้าชมวัดอินทารามวรวิหาร และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมไทย – จีน ณ ล้ง ๑๙๑๙ โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และความสำคัญของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งบุคลากรสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

TAGS
เรื่องล่าสุด