admin

โครงการวัฒนธรรมสัญจรเเหล่งมรดกโลกสำหรับทูตานุทูต

  • Home
  • เรื่อง

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม โดยกรมอุทยานเเห่งชาติ  สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช  จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรเเหล่งมรดกโลกสำหรับทูตานุทูต  ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์เเหล่งมรดกโลก  เเละเเหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)  เพื่อให้คณะทูตานุทูต  ผู้เเทนองค์การระหว่างประเทศเเละสื่อมวลชน  ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเเหล่งมรดกโลกของไทย  เเละเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเเละสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับมรดกโลกของราช อาณาจักรไทย

เรื่องล่าสุด