admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง

โทรศัพท์ : 0 4451 5227

โทรสาร : 0 4451 5227

มือถือ : 08 9626 9662

Email : chalongsultong@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายเอกราช  สร้อยจิตร

Surin02

โทรศัพท์ : 0 4451 5227

โทรสาร : 0 4451 5227

มือถือ : 08 7957 5716

Email : aegkarad@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด