admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ บุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายเชาว์  การวิชา

โทรศัพท์ : 0 4461 1221 ต่อ 7601

โทรสาร : 0 4461 2858

มือถือ : 08 5858 9292

Email : kanwicha@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางกิติสา  วงศ์คำ

Buriram02

โทรศัพท์ : 0 4461 1221 ต่อ 7601

โทรสาร : 0 4461 2868

มือถือ : 08 1879 9195

Email : ki_tisa@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด