admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์

โทรศัพท์ : 0 4400 9009 ต่อ 1216

โทรสาร : 0 4424 4739

มือถือ : 08 1407 7299

Email : nuttawut_29@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวสมฤทัย  ปิยะรัตน์

Nakhon Ratchasima02

โทรศัพท์ : 0 4400 9009 ต่อ 1210

โทรสาร : 0 4424 4739

มือถือ : 08 4570 5259

Email : nuree_13@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด