admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ มหาสารคาม  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

ดร.ชูชาติ  ผาระนัด

โทรศัพท์ : 0 4372 1839

โทรสาร : 0 4372 1839

มือถือ : 08 1050 1050

Email : ban-ped@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายศราวุธ  ชิณวัง

Maha Sarakham02

โทรศัพท์ : 0 4372 1839

โทรสาร : 0 4372 1839

มือถือ : 08 7216 7496

Email : tatumchin7496@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด