admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ กาฬสินธุ์ 

โรงเรียนอนุกูลนารี

159 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาววิไลรักฐาดา  จอมวรวงศ์

โทรศัพท์ : 0 4381 1271

โทรสาร : 0 4381 2523

มือถือ : 08 9619 3896

Email : battleombk1@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวพิศพิศุทธ์   ลาภบุญเรือง

Kalasin02

โทรศัพท์ : 0 4381 1271

โทรสาร : 0 4381 2523

มือถือ : 09 1052 4042

TAGS
เรื่องล่าสุด