admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ บึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬ

211 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางอมรรัตน์  วังสะพันธ์

โทรศัพท์ : 0 4249 1188

โทรสาร : 0 4249 1907

มือถือ : 08 9861 3899

Email : amonrat.wung@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นายภาสกร  หวังหมู่กลาง

Bueng Kan02

โทรศัพท์ : 0 4249 1188

โทรสาร : 0 4249 1907

มือถือ : 08 3120 6755

TAGS
เรื่องล่าสุด