admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

58/9 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวพรภัทรา  จำเริญ

โทรศัพท์ : 0 4221 1040 ต่อ 1115

โทรสาร : 0 4224 1418

มือถือ : 08 5013 8424

E-mail : pornpatrachumroen@ yahoo.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางระพีพรรณ  จันทรสา

Udon Thani 02

โทรศัพท์ : 0 4221 1040 ต่อ 1115

โทรสาร : 0 4224 1418

มือถือ : 06 2961 2884

E-mail : Dew.rapeepan@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด