admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ หนองคาย

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายวินิจ  พลพิทักษ์

โทรศัพท์ : 0 4241 1230

โทรสาร : 0 4241 2485

มือถือ : 08 1047 8124

Email : winit55@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวนิภา  เกตุตรง

Nong Khai02

โทรศัพท์ : 0 4241 1203

โทรสาร : 0 4241 2485

มือถือ : 08 8561 5506

TAGS
เรื่องล่าสุด