admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ นครสวรรค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวสุภาวรรณ  วงศ์คำจันทร์

โทรศัพท์ : 0 5621 9100 ต่อ 2529

โทรสาร : 0 5688 2521

มือถือ : 08 6921 4808

Email : vsuphawan@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวจันทิมา  อบรมทรัพย์

Nakhon Sawan02

โทรศัพท์ : 0 5621 9100 ต่อ 2529

โทรสาร : 0 5688 2521

มือถือ : 08 8424 2163

Email : bojantima@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด