admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ อุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

55 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 333 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายถวิล  พึ่งสุข

โทรศัพท์ : 0 5651 1334

โทรสาร : 0 5651 4471

มือถือ : 08 6119 4884

Email : tawin_2554@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย

Uthai thani 02

โทรศัพท์ : 0 5651 1334

โทรสาร : 0 5651 4471

มือถือ : 08 4919 1606

Email : kraten_mi@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด