admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ สุโขทัย

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

2/3 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสมปอง  ปานเมือง

โทรศัพท์ : 0 5561 1786

โทรสาร : 0 5561 2848

มือถือ : 08 5727 0539

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวปั้นหยา  สุขโจน์บัณฑิตย์

sukhothai02

โทรศัพท์ : 0 5561 1786

โทรสาร : 0 5561 2848

มือถือ : 08 5727 0539

Email : topunpun@hotmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด