admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ พิษณุโลก

สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

โทรศัพท์ : 0 5523 0596

โทรสาร : 0 5523 0596

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวธัญญพร  มาบวบ

Phitsanulok 02

โทรศัพท์ : 0 5523 0596

โทรสาร : 0 5523 0596

มือถือ : 08 7691 9355

Email : tunya.dior@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด