admin

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ น่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ

โทรศัพท์ : 0 5471 0373

โทรสาร : 0 5477 3079

มือถือ  08 1289 1193

 

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

นางสาวจีรวรรณจันทร์ระวี  ธรรมะ

Nan 02

โทรศัพท์ : 0 5471 0373

โทรสาร : 0 5477 3079

มือถือ : 08 9953 9734

Email : Cheerwan2558@gmall.com

TAGS
เรื่องล่าสุด