ชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์ฯ ลำปาง  (ตัวแทนกลุ่ม)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 หมู่ 9 ถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ

นายปริตต์  สายสี

โทรศัพท์ : 0 5423 7399 ต่อ 6701-2

โทรสาร : 0 5423 7388-9

มือถือ : 08 4222 4300

Email : parit_saisee@hotmail.com

เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ

Lumpang 03

 

นายวีรศักดิ์  ของเดิม

โทรศัพท์ : 0 5423 7399 ต่อ 6701

โทรสาร : 0 5423 7388-9

มือถือ : 06 3436 0393

Email : rarchabut@gmail.com

TAGS
เรื่องล่าสุด