admin

สำรวจติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

  • Home
  • เรื่อง

ศปน.สผ. สำรวจติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน อำเภอธาตุพนม และอำเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้แก่
1. วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
2. วัดไตรภูมิ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
3. วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
4. วัดพระบาทเวินปลา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
5. วัดศิริพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6. โบสถ์คริสต์ วัดนักบุญอันนา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7. จวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
8. ศาลหลักเมืองจังหวัดพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
9. ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
10. วัดโอกาส (ศรีบัวบาน) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
11. วัดโพธิ์ศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
12. วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
13. วัดมหาธาตุ (พระธาตุนคร) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
14. วัดพระธาตุอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
15. วัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

TAGS
เรื่องล่าสุด