admin

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU

  • Home
  • เรื่อง

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชา MOU วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ภูมิ-มูนมัง ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามระหว่างหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน เนื่องจากสานต่อเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะขยายผล ให้ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทนคงอยู่อย่างยั่งยืนภาตใต้บริบทการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างเหมาะสม โดยมีพื้นที่ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทนเป็นโจทย์ในการดำเนินการ

TAGS
เรื่องล่าสุด