admin

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

  • Home
  • เรื่อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับนายอำเภอศรีมโหสถ นางสาวจิรภา ทองศิริ และนายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี และติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังจากได้ดำเนินโครงการทางเชื่อมใต้ร่มไม้เมืองโบราณศรีมโหสถ

DSCF0286 DSCF0290DSCF0293 DSCF0294

DSCF0206 DSCF0211DSCF0259 DSCF0337

TAGS
เรื่องล่าสุด