admin

บ้านลิขิต จังกาจิต

ชื่อเจ้าของอาคาร   :   นายลิขิต จังกาจิต

ที่อยู่   :  7 หมู่ 3 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง      X :                                      Y  :

ปีที่สร้าง   :   พ.ศ.2499                     อายุอาคาร    :   ประมาณ 59 ปี

ขนาดพื้นที่    :      –

ประเภทของสถาปัตยกรรม    :   เรือนเก่าประยุกต์แบบสมัยใหม่

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :    สี ด้านล่านเป็นปูนสีขาว ด้านล่างเป็นไม้สีน้ำตาล วัสดุ ไม้แดงง ประตูไม้ หน้าต่างไม้ หน้าต่างไม้ หลังคา สังกะสี โครงสร้างอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้

ภายใน   :   –

ความโดดเด่นของอาคาร   :  การใช้ประโยชน์อาคาร เป็นที่พักอาศัย ความเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร สร้างสมัยราชกาลที่ 9 เป็นอาคารเรือนไม้เก่าประยุกต์สมัยใหม่สองชั้น

TAGS
เรื่องล่าสุด