admin

บ้านปราโมทย์ มาตย์เมือง

ชื่อเจ้าของอาคาร   :   นายปราโมทย์   มาตย์เมือง

ที่อยู่   :   บ้านเลขที่ 93 ม 5 ต ถ.ศรีเมือง ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง

ปีที่สร้าง   :  พ.ศ. 2483                                                               

อายุอาคาร     :    75 ปี

ขนาดพื้นที่     :

ประเภทของสถาปัตยกรรม    :   เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :   เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคาน วัสดุมุงหลังคาสังกะสี

ภายใน    :   ไม้สัก ไม้ตะเคียน

ความโดดเด่นของอาคาร   :    เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่อยู่อาศัย

TAGS
เรื่องล่าสุด