admin

บ้านประกาศ มาตย์เมือง

ชื่อเจ้าของอาคาร    :    นายประกาศ   มาตย์เมือง

ที่อยู่     :    บ้านเลขที่ 95 ม 5 ถ. ศรีเมือง ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง    :  

ปีที่สร้าง      : 

อายุอาคาร    :

ขนาดพื้นที่    :

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :   เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :    เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคาน

ภายใน   :   ไม้แคน ไม้เนื้อแข็ง

ความโดดเด่นของอาคาร   :   เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่อยู่อาศัย

TAGS
เรื่องล่าสุด