admin

บ้านชัยรัตน์ เจริญราษฎร์

ชื่อเจ้าของอาคาร  :  นายชัยรัตน์  เจริญราษฎร์

ที่อยู่   :   บ้านเลขที่ 117 ม 5 ถ. ศรีเมืองต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง   :

ปีที่สร้าง   :

อายุอาคาร   :

ขนาดพื้นที่   :

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :   เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :    เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคานวัสดุมุงหลังคาสังกะสี

ภายใน  :  ไม้แคน ไม้เนื้อแข็ง

ความโดดเด่นของอาคาร   :   เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่พักอาศัย

TAGS
เรื่องล่าสุด