admin

บ้านจุรัญพร เจรัญราษฎร์

ชื่อเจ้าของอาคาร     :      นางจุรัญพร   เจรัญราษฎร์

ที่อยู่   :   บ้านเลขที่ 11 ม 4 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง              X   :                     Y   :

ปีที่สร้าง   :

อายุอาคาร   :

ขนาดพื้นที่   : 

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :   เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร 

ภายนอก  :  เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคาน วัสดุมุงหลังคาสังกะสี

ภายใน   :  ไม้แคน ไม้เนื้อแข็ง

ความโดดเด่นของอาคาร   :   เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่อยู่อาศัย

_MG_0227

TAGS