admin

บ้านจินตนา เสวิวัฒน์

ชื่อเจ้าของอาคาร    :    นางสาว จินตนา   เสวิวัฒน์

ที่อยู่     :    บ้านเลขที่ 89 ม 3 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง            X   :                          Y    :

ปีที่สร้าง    :   พ.ศ. 2482       

อายุอาคาร    :   78 ปี

ขนาดพื้นที่   :

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :  เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :   เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้าสเสาและคาน

ภายใน   :  ไม้แคน ไม้ดู่

ความโดดเด่นของอาคาร   :    เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่พักอาศัย

_MG_0090

TAGS
เรื่องล่าสุด