admin

บ้านคูณตา พุ่งพวง

ชื่อเจ้าของอาคาร   :    นางคูณตา พุ่งพวง

ที่อยู่   :    หมู่ บ้านเลขที่ 18 ม 4 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง                  X   :                       Y   :

ปีที่สร้าง    :    พ.ศ.                                                                                 

อายุอาคาร    :

ขนาดพื้นที่   :

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :   เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :  เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคาน วัสดุมุงหลังคาสังกะสี

ภายใน   :   ไม้แคน ไม้แดง

ความโดดเด่นของอาคาร  :  เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง

_MG_0242

TAGS