admin

บ้านกอง พรมปิด

ชื่อเจ้าของอาคาร     :    นางกอง  พรมปิด

ที่อยู่    :    บ้านเลขที่ 29 ม 5 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง            X    :                            Y   :

ปีที่สร้าง    :        พ.ศ.

อายุอาคาร    :

ขนาดพื้นที่    :

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :   เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก   :   เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคาน วัสดุมุงหลังคาสังกะสี

ภายใน   :   ไม้แคน ไม้สัก

ความโดดเด่นของอาคาร   :   เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่อยู่อาศัย

TAGS
เรื่องล่าสุด