admin

บ้านกรี สอนซ้าย

ชื่อเจ้าของอาคาร       นางกรี  สอนซ้าย                                  

ที่อยู่   :   หมู่ บ้านเลขที่ 99 ม 1 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง              X  :                         Y  :

ปีที่สร้าง  :

อายุอาคาร   :

ขนาดพื้นที่   :

ประเภทของสถาปัตยกรรม   :  เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร

ภายนอก  :  เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาล โครงสร้างเสาและคาน วัสดุมุงหลังคาสังกะสี

ภายใน  :  ไม้แคน ไม้เนื้อแข็ง

ความโดดเด่นของอาคาร   :  เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ที่พักอาศัย

_MG_0118

TAGS
เรื่องล่าสุด