admin

บ้านสไบคำ พรรณวงศ์

ชื่อเจ้าของอาคาร  :  นางสไบคำ  พรรณวงศ์

ที่อยู่หมู่  : บ้านเลขที่ 5 ม 5 ต.ท่าอุเทน

พิกัดที่ตั้ง   X  :  48Q457592.06      Y  :  1943292.01

ปีที่สร้าง  :   พ.ศ. 2477

อายุอาคาร :  83 ปี

ขนาดพื้นที่ :  116 ตารางเมตร

ประเภทของสถาปัตยกรรม  :  เรือนไม้พักอาศัย

ลักษณะรูปแบบของอาคาร  

ภายนอก  :  เรือนไม้ยกใต้ถุนสูง สีน้ำตาลขาว ไม้แคน,ไม้แดง,ไม้มันปลา

ภายใน  :  ไม้แคน ไม้แดง

ความโดดเด่นของอาคาร  :  เป็นเรือนไม้ยกสูง

เอกลักษณ์ของอาคาร  :  เป็นบ้านแฝดยกใต้ถุนสูงชั้นหนึ่งเป็นปูน ชั้นสองเป็นไม้

_MG_0286 _MG_0288

TAGS
เรื่องล่าสุด