admin

โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  • Home
  • เรื่อง

e2

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง นายธนไชย ปานเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (สธศ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

e4 e5

e6 e7

e11 e12

TAGS
เรื่องล่าสุด