admin

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่แขวงวัดสามพระยา แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แขวงโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงสัมพันธวงค์ แขวงจักรดิวรรดิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542

  • Home
  • เรื่อง