admin

กำหนดการงานแถลงข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ครั้งที่ 2 “เมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย” วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  • Home
  • เรื่อง
เรื่องล่าสุด