admin

การสำรวจและติดตามแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกและภูเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  • Home
  • เรื่อง

การสำรวจและติดตามแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกและภูเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

(สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครราชสีมา)

ในระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2561

จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดสกลนคร ดังนี้

น้ำตกคำหอม อยู่ในตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูพาน
DSC_0013

DSC_0015

DSC_0025IMG_6161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกตาดโตน อยู่ในตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ในความรับผิดชอบของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์IMG_6177IMG_6219IMG_6229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกปรีชาสุขสันต์ อยู่ในตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูพาน

IMG_6312IMG_6318IMG_6351IMG_6370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในช่วงหน้าหนาวและช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม น้ำตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ำน้อยมากจนถึงไม่มีน้ำไหลลงมาจากน้ำตก ซึ่งช่วงที่มีน้ำตกมากที่สุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จึงถึงเดือนตุลาคม


จ.บึงกาฬ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

น้ำตกเจ็ดสีภูวัว ตั้งอยู่ในตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และอยู่ในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

DSC_0394DSC_0420DSC_0433DSC_0475IMG_6824DSC_0502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกถ้ำพระ ตั้งอยู่ในตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และอยู่ในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

16338DSC_0612IMG_6891IMG_6914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกถ้ำฝุ่น  ตั้งอยู่ในบ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และอยู่ในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

 

IMG_7527IMG_7560IMG_7536IMG_7532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในช่วงหน้าหนาวและช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม น้ำตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ำน้อยมากจนถึงไม่มีน้ำไหลลงมาจากน้ำตก ซึ่งช่วงที่มีน้ำตกมากที่สุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จึงถึงเดือนตุลาคม

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

ภูสิงห์  ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างอำเภอเมืองบึงกาฬ กับอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

7318886302671(1)DSC_0706DSC_0868DSC_0889re1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และผู้ใหญ่บ้านคำแคน สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

ภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

WP_20180115_10_46_42_ProWP_20180115_10_34_07_ProIMG_6493DSC_0353DSC_0235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

บึงโขงหลง ตั้งอยู่ในอำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

IMG_7497

 

 

 

 

 

 

 

 


จ.หนองคาย

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าสวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดหนองคาย ดังนี้

น้ำตกธารทอง ตั้งอยู่ในตำบลตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอยู่ในความรับผิดชอบของสวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง

DSC_0129IMG_7689IMG_7762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด หนองคาย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดหนองคาย ดังนี้

น้ำตกธารทิพย์ (ตาดเสริม) ตั้งอยู่ในบ้านตาดเสริม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงและวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

833174DSC_0171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

น้ำตกยูงทองและผาแดง ตั้งอยู่ในตำบลนายูง จังหวัดอุดรธานี และอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

7324905448088(1)DSC_0283DSC_0293DSC_0310IMG_8019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จ.หนองบัวลำภู

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

น้ำตกเฒ่าโต้  ตั้งอยู่ในตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

IMG_8209IMG_8195IMG_8095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในช่วงหน้าหนาวและช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม น้ำตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ำน้อยมากจนถึงไม่มีน้ำไหลลงมาจากน้ำตก ซึ่งช่วงที่มีน้ำตกมากที่สุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จึงถึงเดือนตุลาคม


จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

น้ำตกลำทองหลาง ตั้งอยู่ในบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

IMG_8438

IMG_8450IMG_8595IMG_8599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกตาหลง ตั้งอยู่ในบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

IMG_8784IMG_8826

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกหลังเหว  ตั้งอยู่ในบ้านหลังเหว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

IMG_8920IMG_8924IMG_8948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในช่วงหน้าหนาวและช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม น้ำตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ำน้อยมากจนถึงไม่มีน้ำไหลลงมาจากน้ำตก ซึ่งช่วงที่มีน้ำตกมากที่สุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จึงถึงเดือนตุลาคม

TAGS
เรื่องล่าสุด