admin

การสำรวจและติดตามแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกภูเขา และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณ ในจังหวัดน่าน และแพร่

  • Home
  • เรื่อง

วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561

น้ำตกศิลาเพชร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ อบต. ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

001002003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกบ้านเด่น

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกบ้านเด่น  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

IMG_9381IMG_937220180205_15273320180205_143127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกสะปัน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

20180205_17110620180205_171559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกห้วยตี๋

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกห้วยตี๋ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

20180206_095256IMG_9908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่อเกลือ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

 

 

 

น้ำตกตาดหลวง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกตาดหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

20180207_10230020180207_102846IMG_0109IMG_0226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก่งหลวง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แก่งหลวง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

20180207_15472220180207_15454120180207_15420420180207_153918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาดินนาน้อย

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เสาดินนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

IMG_0443IMG_0454

S001S002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอยเสมอดาว

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ดอยเสมอดาว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

20180208_07150620180208_07153120180208_07401820180208_075444IMG_0763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาชู้

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ผาชู้ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

IMG_0778IMG_0780IMG_0813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. ประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เพื่อขอข้อมูลแหล่งธรรมชาติในพื้นที่อุทยานฯ ในเบื้องต้น เช่น น้ำตกขุนลี ดอยแม่จอก ดอยปู่สถาน ถ้ำละโอ่ง เป็นต้น

IMG_0871IMG_0883IMG_0906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพะเมืองผี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่วนอุทยานแพะเมืองผี ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แพะเมืองผี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

IMG_0914IMG_0931IMG_0939IMG_0941IMG_0942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

20180209_08552720180209_09102520180209_091531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม่อนเสาหินพิศวง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สธศ. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ร่วมสำรวจแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ม่อนเสาหินพิศวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

20180209_11064820180209_111952IMG_1304IMG_1321

TAGS
เรื่องล่าสุด