admin

การร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงและฟื้นย่านชุมชนเก่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

  • Home
  • เรื่อง

สธศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่า ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ซึ่งเป็นผู้แทนจากพื้นที่ย่านชุมชนเก่า 9 พื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น โดยมี ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช เป็นฝ่ายเลขานุการ และผู้แทนจาก สผ. ได้แก่ นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุนิสา ประดับราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สธศ. เข้าร่วมประชุม

 

TAGS
เรื่องล่าสุด