admin

การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเเละประชาชนในพื้นที่

TAGS
เรื่องล่าสุด