admin

การติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู

  • Home
  • เรื่อง

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 5 ให้การต้อนรับท่านพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. ผอ.สุกัลยา ปัณฑะจักร์ และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่และดูสภาพแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ได้แก่ ถ้ำศรีธน และถ้ำภูผายา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหินปูนในพื้นที่สัมปทาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

TAGS
เรื่องล่าสุด